This is a table of all Key Codes and their associated data

Key Code

Key

Code

Unicode

Description

UnidentifiedUnidentifiedThese keys do not have a key code
3CancelPausebreak
8BackspaceBackspacebackspace / delete
9TabTabtab
12ClearNumLockclear
13EnterEnterEnter / Return
16ShiftShiftLeftshift
16ShiftShiftRightshift
17ControlControlLeft^ctrl
17ControlControlRight^ctrl
18AltAltLeft⎇ / ⌥Alt / Option
18AltAltRight⎇ / ⌥Alt / Option
19PausePausepause/break
20CapsLockCapsLockcaps lock
21UnidentifiedLang1hangul
25UnidentifiedLang2hanja
27EscapeEscapeescape
28henkanconversion
29muhenkannon-conversion
32(blank space)Spacespacebar
33PageUpNumpad9page up
34PageDownNumpad3page down
35EndNumpad1end
36HomeNumpad7home
37ArrowLeftArrowLeftleft arrow
38ArrowUpArrowUpup arrow
39ArrowRightArrowRightright arrow
40ArrowDownArrowDowndown arrow
41Selectselect
42Printprint
43Executeexecute
44F13F13Print Screen / F13 (firefox)
45InsertNumpad0xinsert
46DeleteNumpadDecimaldelete
47Helphelp
480Digit00
48Digit0apostrophe
48ºDigit0ºordinal indicator
491Digit11 Key
49!Digit1!exclamation mark
49¡Digit1¡inverted exclamation mark
502Digit22 Key
50@Digit2@at sign
50²Digit2²sqaure
50Digit2trademark
513Digit33 Key
51#Digit3#hash
51³Digit3³cube
51£Digit3£pound
524Digit44 Key
52¤Digit4¤currency
52¢Digit4¢cent
535Digit55 Key
53%Digit5%percent
53Digit5euro
53Digit5infinity
546Digit66 Key
54§Digit6§section sign
54¼Digit6¼one quarter
557Digit77 Key
55&Digit7&and
55½Digit7½half
568Digit88 Key
56¾Digit8¾three quarters
56Digit8bullet
579Digit99 Key
57(Digit9(parentheses left
57Digit9inverted apostrophe
57ªDigit9ªfeminine ordinal indicator
58:Period:
59;Semicolonsemicolon (firefox), equals
60<Backquote<
61=Equalequals (firefox)
63ßMinusß / ?
64@@ (firefox)
65aKeyAa
65áKeyAáa acute
66bKeyBb
66KeyBintegral
67cKeyCc
67©KeyC©copywright
68dKeyDd
68ðKeyDðvoiced dental fricative
68KeyDpartial
69eKeyEe
69DeadKeyEe
69éKeyEée acute
70fKeyFf
70ƒKeyFƒf with hook
71gKeyGg
72hKeyHh
72˙KeyH˙overdot
72˚KeyH˚small degree
73iKeyIi
73DeadKeyIi
73^KeyI^caret
73íKeyIíi acute
74jKeyJj
74KeyJdelta
75kKeyKk
75°KeyK°degree
76lKeyLl
76øKeyLøclose mid front rounded vowel
77mKeyMm
77µKeyMµone millionth
78nKeyNn
78DeadKeyNn
78ñKeyNñn with tilde
78~KeyN~tilde
79oKeyOo
79óKeyOóo acute
80pKeyPp
80öKeyPöo with umlaut
80πKeyPπpi
81qKeyQq
81äKeyQäopen central unrounded vowel
81œKeyQœopen mid front rounded vowel
82rKeyRr
82®KeyR®registered trademark
83sKeySs
83ßKeySßsharp s
84tKeyTt
84þKeyTþthorn
84KeyTobelus
85uKeyUu
85DeadKeyUu
85úKeyUúu acute
85¨KeyU¨umlaut
86vKeyVv
86KeyVsqaure root
87wKeyWw
87åKeyWåopen mid back unrounded vowel
87ΣKeyWΣsigma
87KeyWsummation sigma
88xKeyXx
88KeyXapproximate
89yKeyYy
89¥KeyY¥yen
89üKeyYüu with umlaut
90zKeyZz
90æKeyZænear open front unrounded vowel
90ΩKeyZΩohm
91MetaMetaLeft⌘ ⊞Windows Key / Left ⌘ / Chromebook Search key
92MetaMetaRight⌘ ⊞Right Windows
93ContextMenuContextMenuWindows Menu / Right ⌘
95Standbysleep
960Numpad0Number Pad 0
971Numpad1Number Pad 1
982Numpad2Number Pad 2
993Numpad3Number Pad 3
1004Numpad4Number Pad 4
1015Numpad5Number Pad 5
1026Numpad6Number Pad 6
1037Numpad7Number Pad 7
1048Numpad8Number Pad 8
1059Numpad9Number Pad 9
106*NumpadMultiply×multiply
107+NumpadAddadd
108,NumpadDecimalnumpad period (firefox)
109-NumpadSubtractsubtract
110.NumpadDecimaldecimal point
111/NumpadDivide÷divide
112F1F1f1
113F2F2f2
114F3F3f3
115F4F4f4
116F5F5f5
117F6F6f6
118F7F7f7
119F8F8f8
120F9F9f9
121F10F10f10
122F11F11f11
123F12F12f12
124F13F13f13
125F14F14f14
126F15F15f15
127F16F16f16
128F17F17f17
129F18F18f18
130F19F19f19
131F20F20F20
132F21F21F21
133F22F22F22
134F23F23F23
135F24F24F24
136F25F25F25
137F26F26F26
138F27F27F27
139F28F28F28
140F29F29F29
141F30F30F30
142F31F31F31
143F32F32F32
144NumLockNumLocknum lock
145ScrollLockScrollLockscroll lock
151airplane mode
160^BracketLeft^
161DeadBracketRight!
162؛ (arabic semicolon) / " / ¢
163#Backquote#
164$Backslash$
165Quoteù
166BrowserBackbrowser page backward
167BrowserForwardbrowser page forward
168BrowserRefreshbrowser refresh
169)Minusclosing paren (AZERTY)
170*Backslash*
171+BracketRight~ + * key
172|home key, pipe key
173-Minusminus (firefox), mute/unmute
174AudioVolumeDowndecrease volume level
175AudioVolumeUpincrease volume level
176MediaTrackNextMediaTrackNextnext
177MediaTrackPreviousMediaTrackPreviousprevious
178MediaStopstop
179MediaPlayPauseplay/pause
180LaunchMaile-mail
181AudioVolumeMuteVolumeMutemute/unmute (firefox)
182AudioVolumeDownVolumeDowndecrease volume level (firefox)
183AudioVolumeUpVolumeUpincrease volume level (firefox)
186;Semicolonsemi-colon / ñ
186Semicolonpilcrow
186Semicolonellipsis
187=Equalequal sign
187±Equal±plus minus
187×Equal×multiply
187Equalnot equal
188,Commacomma
188çCommaçc cedilla
188Commagreater than or equal
189-Minusdash
189Minusdash
189_Minus_underscore
190.Periodperiod
190>Period>greater than
190Periodless than or equal
191/Slashforward slash / ç
191?Slash?question mark
191¿Slash¿inverted question mark
191÷Slash÷division
192`BackquoteBacktick / grave accent / ñ / æ / ö / § / ±
192DeadIntlBackslashBacktick / grave accent / ñ / æ / ö / § / ±
193/IntlRo?, / or °
194.NumpadCommanumpad period (chrome)
219[BracketLeftopen bracket
219{BracketLeft{braces left
219«BracketLeft«left guillemet
219BracketLeftright double quotation
219BracketLeftinverted double quotation
220\Backslashback slash
220¬Backslash¬logical negation
221]BracketRightclose bracket / å
221}BracketRight}braces right
221»BracketRight»right guillemet
222'Quotesingle quote / ø / ä
222"Quote"double quote
222´Quote´accent
223`Backquote`
224MetaOSLeftleft or right ⌘ key (firefox)
225AltGraphAltRight⎇ or ⌥altgr
226\IntlBackslash< /git >, left back slash
229DeadBackquote
230GNOME Compose Key
231ç
233XF86Forward / é
234XF86Back / ê
235non-conversion / ë
240Alphanumericalphanumeric / ð
242HiraganaKatakanahiragana/katakana / ò
243ZenkakuHankakuhalf-width/full-width / ó
244KanjiModekanji / ô
251unlock track pad (Chrome/Edge) / û
255WakeUpWakeUpWakeUp

Key: Unidentified

Code: Unidentified

Description: These keys do not have a key code

Key Code: 3

Key: Cancel

Code: Pause

Description: break

Key Code: 8

Key: Backspace

Code: Backspace

Unicode:

Description: backspace / delete

Key Code: 9

Key: Tab

Code: Tab

Unicode:

Description: tab

Key Code: 12

Key: Clear

Code: NumLock

Unicode:

Description: clear

Key Code: 13

Key: Enter

Code: Enter

Unicode:

Description: Enter / Return

Key Code: 16

Key: Shift

Code: ShiftLeft

Unicode:

Description: shift

Key Code: 16

Key: Shift

Code: ShiftRight

Unicode:

Description: shift

Key Code: 17

Key: Control

Code: ControlLeft

Unicode: ^

Description: ctrl

Key Code: 17

Key: Control

Code: ControlRight

Unicode: ^

Description: ctrl

Key Code: 18

Key: Alt

Code: AltLeft

Unicode: ⎇ / ⌥

Description: Alt / Option

Key Code: 18

Key: Alt

Code: AltRight

Unicode: ⎇ / ⌥

Description: Alt / Option

Key Code: 19

Key: Pause

Code: Pause

Description: pause/break

Key Code: 20

Key: CapsLock

Code: CapsLock

Unicode:

Description: caps lock

Key Code: 21

Key: Unidentified

Code: Lang1

Description: hangul

Key Code: 25

Key: Unidentified

Code: Lang2

Description: hanja

Key Code: 27

Key: Escape

Code: Escape

Unicode:

Description: escape

Key Code: 28

Key: henkan

Description: conversion

Key Code: 29

Key: muhenkan

Description: non-conversion

Key Code: 32

Key: (blank space)

Code: Space

Description: spacebar

Key Code: 33

Key: PageUp

Code: Numpad9

Unicode:

Description: page up

Key Code: 34

Key: PageDown

Code: Numpad3

Unicode:

Description: page down

Key Code: 35

Key: End

Code: Numpad1

Description: end

Key Code: 36

Key: Home

Code: Numpad7

Unicode:

Description: home

Key Code: 37

Key: ArrowLeft

Code: ArrowLeft

Unicode:

Description: left arrow

Key Code: 38

Key: ArrowUp

Code: ArrowUp

Unicode:

Description: up arrow

Key Code: 39

Key: ArrowRight

Code: ArrowRight

Unicode:

Description: right arrow

Key Code: 40

Key: ArrowDown

Code: ArrowDown

Unicode:

Description: down arrow

Key Code: 41

Key: Select

Description: select

Key Code: 42

Key: Print

Description: print

Key Code: 43

Key: Execute

Description: execute

Key Code: 44

Key: F13

Code: F13

Unicode:

Description: Print Screen / F13 (firefox)

Key Code: 45

Key: Insert

Code: Numpad0

Unicode: x

Description: insert

Key Code: 46

Key: Delete

Code: NumpadDecimal

Unicode:

Description: delete

Key Code: 47

Key: Help

Unicode:

Description: help

Key Code: 48

Key: 0

Code: Digit0

Unicode:

Description: 0

Key Code: 48

Key:

Code: Digit0

Unicode:

Description: apostrophe

Key Code: 48

Key: º

Code: Digit0

Unicode: º

Description: ordinal indicator

Key Code: 49

Key: 1

Code: Digit1

Unicode:

Description: 1 Key

Key Code: 49

Key: !

Code: Digit1

Unicode: !

Description: exclamation mark

Key Code: 49

Key: ¡

Code: Digit1

Unicode: ¡

Description: inverted exclamation mark

Key Code: 50

Key: 2

Code: Digit2

Unicode:

Description: 2 Key

Key Code: 50

Key: @

Code: Digit2

Unicode: @

Description: at sign

Key Code: 50

Key: ²

Code: Digit2

Unicode: ²

Description: sqaure

Key Code: 50

Key:

Code: Digit2

Unicode:

Description: trademark

Key Code: 51

Key: 3

Code: Digit3

Unicode:

Description: 3 Key

Key Code: 51

Key: #

Code: Digit3

Unicode: #

Description: hash

Key Code: 51

Key: ³

Code: Digit3

Unicode: ³

Description: cube

Key Code: 51

Key: £

Code: Digit3

Unicode: £

Description: pound

Key Code: 52

Key: 4

Code: Digit4

Unicode:

Description: 4 Key

Key Code: 52

Key: ¤

Code: Digit4

Unicode: ¤

Description: currency

Key Code: 52

Key: ¢

Code: Digit4

Unicode: ¢

Description: cent

Key Code: 53

Key: 5

Code: Digit5

Unicode:

Description: 5 Key

Key Code: 53

Key: %

Code: Digit5

Unicode: %

Description: percent

Key Code: 53

Key:

Code: Digit5

Unicode:

Description: euro

Key Code: 53

Key:

Code: Digit5

Unicode:

Description: infinity

Key Code: 54

Key: 6

Code: Digit6

Unicode:

Description: 6 Key

Key Code: 54

Key: §

Code: Digit6

Unicode: §

Description: section sign

Key Code: 54

Key: ¼

Code: Digit6

Unicode: ¼

Description: one quarter

Key Code: 55

Key: 7

Code: Digit7

Unicode:

Description: 7 Key

Key Code: 55

Key: &

Code: Digit7

Unicode: &

Description: and

Key Code: 55

Key: ½

Code: Digit7

Unicode: ½

Description: half

Key Code: 56

Key: 8

Code: Digit8

Unicode:

Description: 8 Key

Key Code: 56

Key: ¾

Code: Digit8

Unicode: ¾

Description: three quarters

Key Code: 56

Key:

Code: Digit8

Unicode:

Description: bullet

Key Code: 57

Key: 9

Code: Digit9

Unicode:

Description: 9 Key

Key Code: 57

Key: (

Code: Digit9

Unicode: (

Description: parentheses left

Key Code: 57

Key:

Code: Digit9

Unicode:

Description: inverted apostrophe

Key Code: 57

Key: ª

Code: Digit9

Unicode: ª

Description: feminine ordinal indicator

Key Code: 58

Key: :

Code: Period

Description: :

Key Code: 59

Key: ;

Code: Semicolon

Description: semicolon (firefox), equals

Key Code: 60

Key: <

Code: Backquote

Description: <

Key Code: 61

Key: =

Code: Equal

Description: equals (firefox)

Key Code: 63

Key: ß

Code: Minus

Description: ß / ?

Key Code: 64

Key: @

Description: @ (firefox)

Key Code: 65

Key: a

Code: KeyA

Description: a

Key Code: 65

Key: á

Code: KeyA

Unicode: á

Description: a acute

Key Code: 66

Key: b

Code: KeyB

Description: b

Key Code: 66

Key:

Code: KeyB

Unicode:

Description: integral

Key Code: 67

Key: c

Code: KeyC

Description: c

Key Code: 67

Key: ©

Code: KeyC

Unicode: ©

Description: copywright

Key Code: 68

Key: d

Code: KeyD

Description: d

Key Code: 68

Key: ð

Code: KeyD

Unicode: ð

Description: voiced dental fricative

Key Code: 68

Key:

Code: KeyD

Unicode:

Description: partial

Key Code: 69

Key: e

Code: KeyE

Description: e

Key Code: 69

Key: Dead

Code: KeyE

Description: e

Key Code: 69

Key: é

Code: KeyE

Unicode: é

Description: e acute

Key Code: 70

Key: f

Code: KeyF

Description: f

Key Code: 70

Key: ƒ

Code: KeyF

Unicode: ƒ

Description: f with hook

Key Code: 71

Key: g

Code: KeyG

Description: g

Key Code: 72

Key: h

Code: KeyH

Description: h

Key Code: 72

Key: ˙

Code: KeyH

Unicode: ˙

Description: overdot

Key Code: 72

Key: ˚

Code: KeyH

Unicode: ˚

Description: small degree

Key Code: 73

Key: i

Code: KeyI

Description: i

Key Code: 73

Key: Dead

Code: KeyI

Description: i

Key Code: 73

Key: ^

Code: KeyI

Unicode: ^

Description: caret

Key Code: 73

Key: í

Code: KeyI

Unicode: í

Description: i acute

Key Code: 74

Key: j

Code: KeyJ

Description: j

Key Code: 74

Key:

Code: KeyJ

Unicode:

Description: delta

Key Code: 75

Key: k

Code: KeyK

Description: k

Key Code: 75

Key: °

Code: KeyK

Unicode: °

Description: degree

Key Code: 76

Key: l

Code: KeyL

Description: l

Key Code: 76

Key: ø

Code: KeyL

Unicode: ø

Description: close mid front rounded vowel

Key Code: 77

Key: m

Code: KeyM

Description: m

Key Code: 77

Key: µ

Code: KeyM

Unicode: µ

Description: one millionth

Key Code: 78

Key: n

Code: KeyN

Description: n

Key Code: 78

Key: Dead

Code: KeyN

Description: n

Key Code: 78

Key: ñ

Code: KeyN

Unicode: ñ

Description: n with tilde

Key Code: 78

Key: ~

Code: KeyN

Unicode: ~

Description: tilde

Key Code: 79

Key: o

Code: KeyO

Description: o

Key Code: 79

Key: ó

Code: KeyO

Unicode: ó

Description: o acute

Key Code: 80

Key: p

Code: KeyP

Description: p

Key Code: 80

Key: ö

Code: KeyP

Unicode: ö

Description: o with umlaut

Key Code: 80

Key: π

Code: KeyP

Unicode: π

Description: pi

Key Code: 81

Key: q

Code: KeyQ

Description: q

Key Code: 81

Key: ä

Code: KeyQ

Unicode: ä

Description: open central unrounded vowel

Key Code: 81

Key: œ

Code: KeyQ

Unicode: œ

Description: open mid front rounded vowel

Key Code: 82

Key: r

Code: KeyR

Description: r

Key Code: 82

Key: ®

Code: KeyR

Unicode: ®

Description: registered trademark

Key Code: 83

Key: s

Code: KeyS

Description: s

Key Code: 83

Key: ß

Code: KeyS

Unicode: ß

Description: sharp s

Key Code: 84

Key: t

Code: KeyT

Description: t

Key Code: 84

Key: þ

Code: KeyT

Unicode: þ

Description: thorn

Key Code: 84

Key:

Code: KeyT

Unicode:

Description: obelus

Key Code: 85

Key: u

Code: KeyU

Description: u

Key Code: 85

Key: Dead

Code: KeyU

Description: u

Key Code: 85

Key: ú

Code: KeyU

Unicode: ú

Description: u acute

Key Code: 85

Key: ¨

Code: KeyU

Unicode: ¨

Description: umlaut

Key Code: 86

Key: v

Code: KeyV

Description: v

Key Code: 86

Key:

Code: KeyV

Unicode:

Description: sqaure root

Key Code: 87

Key: w

Code: KeyW

Description: w

Key Code: 87

Key: å

Code: KeyW

Unicode: å

Description: open mid back unrounded vowel

Key Code: 87

Key: Σ

Code: KeyW

Unicode: Σ

Description: sigma

Key Code: 87

Key:

Code: KeyW

Unicode:

Description: summation sigma

Key Code: 88

Key: x

Code: KeyX

Description: x

Key Code: 88

Key:

Code: KeyX

Unicode:

Description: approximate

Key Code: 89

Key: y

Code: KeyY

Description: y

Key Code: 89

Key: ¥

Code: KeyY

Unicode: ¥

Description: yen

Key Code: 89

Key: ü

Code: KeyY

Unicode: ü

Description: u with umlaut

Key Code: 90

Key: z

Code: KeyZ

Description: z

Key Code: 90

Key: æ

Code: KeyZ

Unicode: æ

Description: near open front unrounded vowel

Key Code: 90

Key: Ω

Code: KeyZ

Unicode: Ω

Description: ohm

Key Code: 91

Key: Meta

Code: MetaLeft

Unicode: ⌘ ⊞

Description: Windows Key / Left ⌘ / Chromebook Search key

Key Code: 92

Key: Meta

Code: MetaRight

Unicode: ⌘ ⊞

Description: Right Windows

Key Code: 93

Key: ContextMenu

Code: ContextMenu

Unicode:

Description: Windows Menu / Right ⌘

Key Code: 95

Key: Standby

Unicode:

Description: sleep

Key Code: 96

Key: 0

Code: Numpad0

Unicode:

Description: Number Pad 0

Key Code: 97

Key: 1

Code: Numpad1

Unicode:

Description: Number Pad 1

Key Code: 98

Key: 2

Code: Numpad2

Unicode:

Description: Number Pad 2

Key Code: 99

Key: 3

Code: Numpad3

Unicode:

Description: Number Pad 3

Key Code: 100

Key: 4

Code: Numpad4

Unicode:

Description: Number Pad 4

Key Code: 101

Key: 5

Code: Numpad5

Unicode:

Description: Number Pad 5

Key Code: 102

Key: 6

Code: Numpad6

Unicode:

Description: Number Pad 6

Key Code: 103

Key: 7

Code: Numpad7

Unicode:

Description: Number Pad 7

Key Code: 104

Key: 8

Code: Numpad8

Unicode:

Description: Number Pad 8

Key Code: 105

Key: 9

Code: Numpad9

Unicode:

Description: Number Pad 9

Key Code: 106

Key: *

Code: NumpadMultiply

Unicode: ×

Description: multiply

Key Code: 107

Key: +

Code: NumpadAdd

Description: add

Key Code: 108

Key: ,

Code: NumpadDecimal

Description: numpad period (firefox)

Key Code: 109

Key: -

Code: NumpadSubtract

Description: subtract

Key Code: 110

Key: .

Code: NumpadDecimal

Description: decimal point

Key Code: 111

Key: /

Code: NumpadDivide

Unicode: ÷

Description: divide

Key Code: 112

Key: F1

Code: F1

Description: f1

Key Code: 113

Key: F2

Code: F2

Description: f2

Key Code: 114

Key: F3

Code: F3

Description: f3

Key Code: 115

Key: F4

Code: F4

Description: f4

Key Code: 116

Key: F5

Code: F5

Description: f5

Key Code: 117

Key: F6

Code: F6

Description: f6

Key Code: 118

Key: F7

Code: F7

Description: f7

Key Code: 119

Key: F8

Code: F8

Description: f8

Key Code: 120

Key: F9

Code: F9

Description: f9

Key Code: 121

Key: F10

Code: F10

Description: f10

Key Code: 122

Key: F11

Code: F11

Description: f11

Key Code: 123

Key: F12

Code: F12

Description: f12

Key Code: 124

Key: F13

Code: F13

Description: f13

Key Code: 125

Key: F14

Code: F14

Description: f14

Key Code: 126

Key: F15

Code: F15

Description: f15

Key Code: 127

Key: F16

Code: F16

Description: f16

Key Code: 128

Key: F17

Code: F17

Description: f17

Key Code: 129

Key: F18

Code: F18

Description: f18

Key Code: 130

Key: F19

Code: F19

Description: f19

Key Code: 131

Key: F20

Code: F20

Description: F20

Key Code: 132

Key: F21

Code: F21

Description: F21

Key Code: 133

Key: F22

Code: F22

Description: F22

Key Code: 134

Key: F23

Code: F23

Description: F23

Key Code: 135

Key: F24

Code: F24

Description: F24

Key Code: 136

Key: F25

Code: F25

Description: F25

Key Code: 137

Key: F26

Code: F26

Description: F26

Key Code: 138

Key: F27

Code: F27

Description: F27

Key Code: 139

Key: F28

Code: F28

Description: F28

Key Code: 140

Key: F29

Code: F29

Description: F29

Key Code: 141

Key: F30

Code: F30

Description: F30

Key Code: 142

Key: F31

Code: F31

Description: F31

Key Code: 143

Key: F32

Code: F32

Description: F32

Key Code: 144

Key: NumLock

Code: NumLock

Unicode:

Description: num lock

Key Code: 145

Key: ScrollLock

Code: ScrollLock

Unicode:

Description: scroll lock

Key Code: 151

Description: airplane mode

Key Code: 160

Key: ^

Code: BracketLeft

Description: ^

Key Code: 161

Key: Dead

Code: BracketRight

Description: !

Key Code: 162

Description: ؛ (arabic semicolon) / " / ¢

Key Code: 163

Key: #

Code: Backquote

Description: #

Key Code: 164

Key: $

Code: Backslash

Description: $

Key Code: 165

Key:

Code: Quote

Description: ù

Key Code: 166

Key: BrowserBack

Description: browser page backward

Key Code: 167

Key: BrowserForward

Description: browser page forward

Key Code: 168

Key: BrowserRefresh

Description: browser refresh

Key Code: 169

Key: )

Code: Minus

Description: closing paren (AZERTY)

Key Code: 170

Key: *

Code: Backslash

Description: *

Key Code: 171

Key: +

Code: BracketRight

Description: ~ + * key

Key Code: 172

Key: |

Description: home key, pipe key

Key Code: 173

Key: -

Code: Minus

Description: minus (firefox), mute/unmute

Key Code: 174

Key: AudioVolumeDown

Description: decrease volume level

Key Code: 175

Key: AudioVolumeUp

Description: increase volume level

Key Code: 176

Key: MediaTrackNext

Code: MediaTrackNext

Description: next

Key Code: 177

Key: MediaTrackPrevious

Code: MediaTrackPrevious

Description: previous

Key Code: 178

Key: MediaStop

Description: stop

Key Code: 179

Key: MediaPlayPause

Description: play/pause

Key Code: 180

Key: LaunchMail

Unicode:

Description: e-mail

Key Code: 181

Key: AudioVolumeMute

Code: VolumeMute

Description: mute/unmute (firefox)

Key Code: 182

Key: AudioVolumeDown

Code: VolumeDown

Description: decrease volume level (firefox)

Key Code: 183

Key: AudioVolumeUp

Code: VolumeUp

Description: increase volume level (firefox)

Key Code: 186

Key: ;

Code: Semicolon

Description: semi-colon / ñ

Key Code: 186

Key:

Code: Semicolon

Unicode:

Description: pilcrow

Key Code: 186

Key:

Code: Semicolon

Unicode:

Description: ellipsis

Key Code: 187

Key: =

Code: Equal

Description: equal sign

Key Code: 187

Key: ±

Code: Equal

Unicode: ±

Description: plus minus

Key Code: 187

Key: ×

Code: Equal

Unicode: ×

Description: multiply

Key Code: 187

Key:

Code: Equal

Unicode:

Description: not equal

Key Code: 188

Key: ,

Code: Comma

Description: comma

Key Code: 188

Key: ç

Code: Comma

Unicode: ç

Description: c cedilla

Key Code: 188

Key:

Code: Comma

Unicode:

Description: greater than or equal

Key Code: 189

Key: -

Code: Minus

Description: dash

Key Code: 189

Key:

Code: Minus

Unicode:

Description: dash

Key Code: 189

Key: _

Code: Minus

Unicode: _

Description: underscore

Key Code: 190

Key: .

Code: Period

Description: period

Key Code: 190

Key: >

Code: Period

Unicode: >

Description: greater than

Key Code: 190

Key:

Code: Period

Unicode:

Description: less than or equal

Key Code: 191

Key: /

Code: Slash

Description: forward slash / ç

Key Code: 191

Key: ?

Code: Slash

Unicode: ?

Description: question mark

Key Code: 191

Key: ¿

Code: Slash

Unicode: ¿

Description: inverted question mark

Key Code: 191

Key: ÷

Code: Slash

Unicode: ÷

Description: division

Key Code: 192

Key: `

Code: Backquote

Description: Backtick / grave accent / ñ / æ / ö / § / ±

Key Code: 192

Key: Dead

Code: IntlBackslash

Description: Backtick / grave accent / ñ / æ / ö / § / ±

Key Code: 193

Key: /

Code: IntlRo

Description: ?, / or °

Key Code: 194

Key: .

Code: NumpadComma

Description: numpad period (chrome)

Key Code: 219

Key: [

Code: BracketLeft

Description: open bracket

Key Code: 219

Key: {

Code: BracketLeft

Unicode: {

Description: braces left

Key Code: 219

Key: «

Code: BracketLeft

Unicode: «

Description: left guillemet

Key Code: 219

Key:

Code: BracketLeft

Unicode:

Description: right double quotation

Key Code: 219

Key:

Code: BracketLeft

Unicode:

Description: inverted double quotation

Key Code: 220

Key: \

Code: Backslash

Description: back slash

Key Code: 220

Key: ¬

Code: Backslash

Unicode: ¬

Description: logical negation

Key Code: 221

Key: ]

Code: BracketRight

Description: close bracket / å

Key Code: 221

Key: }

Code: BracketRight

Unicode: }

Description: braces right

Key Code: 221

Key: »

Code: BracketRight

Unicode: »

Description: right guillemet

Key Code: 222

Key: '

Code: Quote

Description: single quote / ø / ä

Key Code: 222

Key: "

Code: Quote

Unicode: "

Description: double quote

Key Code: 222

Key: ´

Code: Quote

Unicode: ´

Description: accent

Key Code: 223

Key: `

Code: Backquote

Description: `

Key Code: 224

Key: Meta

Code: OSLeft

Unicode:

Description: left or right ⌘ key (firefox)

Key Code: 225

Key: AltGraph

Code: AltRight

Unicode: ⎇ or ⌥

Description: altgr

Key Code: 226

Key: \

Code: IntlBackslash

Description: < /git >, left back slash

Key Code: 229

Key: Dead

Code: Backquote

Key Code: 230

Description: GNOME Compose Key

Key Code: 231

Description: ç

Key Code: 233

Description: XF86Forward / é

Key Code: 234

Description: XF86Back / ê

Key Code: 235

Description: non-conversion / ë

Key Code: 240

Key: Alphanumeric

Description: alphanumeric / ð

Key Code: 242

Key: HiraganaKatakana

Description: hiragana/katakana / ò

Key Code: 243

Key: ZenkakuHankaku

Description: half-width/full-width / ó

Key Code: 244

Key: KanjiMode

Description: kanji / ô

Key Code: 251

Description: unlock track pad (Chrome/Edge) / û

Key Code: 255

Key: WakeUp

Code: WakeUp

Description: WakeUp